blog image

Incoterms

Incoterms’ler uluslararası ticarette ithal eden ile ihraç eden arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen terimlerdir. Bu taşıma standartları Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından düzenlenir ve yürürlüğe alınır. ​

 • EXW (İş yerinde teslim): Satıcı malları kendi sahasında (depo, fabrika vb.) hazır bulundurarak üstünde düşen vazifeyi yerine getirmiş olur. Nakliye ve İhracat gümrüğü alıcıya aittir.​

 

 • FCA (Taşıyıcıya teslim): Satıcının mallarını, alıcı tarafından tayin edilen lokasyona ve taşımacıya teslim etme şeklidir. Yükler taşımacıya ulaşana kadar oluşan tüm masraf ve sorumluluk satıcıya aittir.​

 

 • FAS (Gemi yanında teslim): Satıcının, anlaşılmış limandaki geminin yanına yüklerini teslim etmesi olarak tanımlanabilir. Bu taşıma şeklinde yükler geminin yanına teslim edilene kadarki tüm masraflar satıcıya aittir.​

 

 • FOB (Gemide masrafsız teslim): FAS taşıma şekli ile oldukça benzerdir. Tek fark, satıcının sorumluluğu yükleri gemi güvertesine teslim edene kadardır. Yükler gemiye ulaşana kadar ki tüm masraflar satıcıya aittir. Yükler gemi güvertesine teslim edildikten sonra tüm sorumluluk alıcıya geçer.​

 

 • CFR (Masraflar ve navlun ödenmiş teslim): Satıcı yükün hazırlanmasından ve navlunun ödenmesinden sorumludur. Yükler, alıcının ülkesine vardığı anda sorumluluk alıcıya geçer. Alıcı yüklerin gümrüğünü yapma ve boşaltmasından sorumludur. ​

 

 • CIF (Masraflar & sigorta ve navlun ödenmiş teslim): CFR taşıma şeklindeki kurallar aynen geçerlidir fakat bu taşıma şeklinde ayrıca satıcı yüklerin kayıp ve hasarına karşı sigorta primini ödemek ile yükümlüdür. ​

 

 • CPT (Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim): Bu teslim şeklinde satıcı, malların varış yerine kadar navlunu ödemek ile yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcıya teslim ettikten sonra bütün riskler ve navlun dışında kalan masraflar alıcıya geçer. ​

 

 • CIP (Sigorta ve taşıma ödenmiş teslim): Satıcı, yüklerin navlun masrafını ödemek ile yükümlüdür ve sigorta masrafları da satıcıya aittir. Satıcı yüklerin sigortasını yaptırmak zorunda değildir fakat yüklerin başına gelen herhangi bir hasarı satıcı karşılamak ile yükümlüdür. Yükler anlaşılan yere teslim edildikten sonra sorumluluk alıcıya geçer. ​

 

 • DAP (Belirlenen yerde teslim): Satıcı malları yükleyip, kendi ülkesinde gümrük işlemlerini halletmek ile yükümlüdür. Ardından malları alıcı ile kararlaştırılan yere teslim eder. Bu aşamadan sonra boşaltma, gümrük işlemleri ve oluşabilecek tüm masraflar alıcıya aittir.​

 

 • DPU (Belirlenen yerde boşaltılmış teslim): Bu taşıma şeklinde satıcının riski, yükleri alıcının ülkesine boşaltana kadar devam eder. Satıcı yüklemeyi, gümrüklemeyi ve nakliyeyi organize eder ve ödemesini yapar. Ayrıca yüklerin boşaltılması da satıcının sorumluluğundadır.​

 

 • DDP (Gümrük vergileri ödenmiş teslim): Satıcı, yüklerin navlununu ödeyip, hem ihracat hem de ithalat vergilerini ödemek ile yükümlüdür. Alıcı yükleri gümrükten teslim almak ile sorumludur.​