blog image

Uluslararası Örgütler

 • EEC: European Economic Community /Avrupa Ekonomik Topluluğu​

 • EFTA: European Free Trade Associaton / Avrupa Serbest Ticaret Birliği​

 • FAO: Food and Agriculture Organisation of United Nations / Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu​

 • GATT: General Agreement on Tariffic and Trade / Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması​

 • IATA: International Air Transport Association / Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği​

 • IBRD: International Bank for Reconstruction and Develepoment / Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ​

 • ICC: Internatıonal Chamber of Commerce / Uluslararası Ticaret Odası​

 • ICJ: International Court of Justice / Uluslararası Adalet Divanı​

 • ILO: International Labor Organisation / Uluslararası İşçi Örgütü​

 • IMF: International Money Fund / Uluslararası Para Fonu​

 • ITU: International Telecommunication Union / Uluslararası Telekomünikasyon Birliği​

 • NATO: North Atlantic Treaty Organisation / Kuzey Atlantik Savunma Paktı​

 • OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development / Ekonomik İş birliği ve Gelişme Örgütü​

 • OPEC: Organisation of the Petroleum exporting Conutries / Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü​

 • UN: United Nations / Birleşmiş Milletler​

 • UNESCO: United Nations Educational Scientific and Culture Organisation / Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü​

 • UNICEF: United Nations International Children Emergency Fund / Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu​

 • WHO: World Health Organisation / Dünya Sağlık Örgütü​