blog image

Intermodal Taşımacılık Nedir ?

Intermodal taşımacılık, aynı taşıma aracıyla, iki veya daha fazla taşımacılık modu (Karayolu, demiryolu, deniz yolu, havayolu) kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şeklidir. Bu yöntem verimli, zaman planlamasına uyulabilen, düşük maliyetli olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda karbon salımını azalttığı için, çevreye zararı azaltmaktadır. Intermodal taşımacılık günümüzde birçok lojistik firması tarafından kullanılan ya da kullanılması hedeflenen oldukça efektif bir yöntemdir. 

Intermodal Taşımacılığın Karakteristik Özellikleri:

  • Intermodal taşımacılıkta eşyanın süreç içinde yeniden elleçlemesinin yapılmaması ön planda tutulur.​

  • Intermodal yük taşımacılığının en önemli özelliği, modlar arasındaki ekipmanın serbest değişimidir. Bir kamyonun konteyner parçası, bir uçağın içinde taşınabilir veya bir demiryolu aracı denizyolu taşımacılığı ile taşınabilir.​

  • Intermodal taşımacılıkta; yükler, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden başka bir üniteye aktarılmazlar.​

  • Intermodal taşımacılıkta, yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak farklı taşıma modları için, birden fazla taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılmaktadır.​

  • Birden fazla taşımacı firma süreçten sorumludur.​

  • Denizyolu-Karayolu-Demiryolu kombinasyonu yapılabilir.​

Intermodal ve Multimodal Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her ne kadar çok benzer gibi görünse de bu iki taşıma yöntemi arasında farklılıklar mevcuttur. Bu iki taşımacılık yöntemini ayıran en önemli fark ise yüklerin aktarılıp aktarılmıyor olmasıdır. Multimodal taşımacılık yönteminde yüklerin taşındığı konteyner, trey ya da vagon değiştirilirken intermodal taşımacılık yönteminde yalnızca taşıma yöntemi değiştirilir. Yükler kesinlikle farklı bir konteyner, vagon ya da treye geçmez. Bu iki yöntem arasında görülen bir diğer farklılık ise imzalanan sözleşmelerdir. Multimodal taşımacılık esnasında yükleme ve varış noktaları arasında yapılacak olan her bir taşıma tekniği için tek bir sözleşme imzalanır. Fakat intermodal taşımacılık yapılacağı zaman her bir taşıma tekniği için farklı sözleşmeler imzalanarak sevkiyat işlemleri gerçekleştirilir. ​

Intermodal taşımacılık alanında, Sel Transport olarak siz müşterilerimize profesyonel yöntemler ile hizmet veriyoruz. ​