blog image

Navlun Nedir ?

Denizyolu taşımacılığı terimlerinden biri olan navlun, özellikle dış ticaretle uğraşanların aşina olduğu bir terimdir. Ancak navlun için sadece denizyolu taşımacılığı alanında kullanılır demek doğru olmaz. Çünkü gümrüklemenin artması sebebiyle navlun, karayolu başta olmak üzere tüm yurt dışı taşıma hizmetlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Navlun; taşınan yük ve verilen taşıma hizmeti karşılığında ödenen bedele verilen genel bir isimdir. İngilizce’de ‘’freight’’ olarak geçer.

Navlun Bedelini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Navlun bedeli birçok farklı etkenin bir araya gelmesiyle belirlenir. Başlıca kriterler; ‘’taşıma süresi, çıkış ve varış noktası arasındaki mesafe, arz ve talep dengesi, malın ne sıklıkla taşındığı ve taşıma yapan aracın, teslimat noktasından boş mu yoksa dolu mu döneceği’’ olarak sıralanabilir.

 

Navlun Sözleşmesini Geçersiz Kılan Durumlar Nelerdir?

Navlun sözleşmesini ihlal etmenin hapis ve maddi cezası vardır. Navlun sözleşmesini fesh eden durumlar aşağıda sıralanmıştır;​

  • Savaş ve doğal afet durumları,​

  • Yükleme veya varış limanının (lokasyonunun) abluka altına alınmış olması,​

  • Devletin araca el koyması,​

  • İhracatı ya da ithalatı yasak olan ürün taşımak,​

gibi durumlarda navlun sözleşmesi fesh edilebilir.​