blog image

Katma Değerli Hizmet Üretimi

Katma Değer; bir sektördeki tüm satışlar ile belirli bir dönemde diğer işletmelerden satın alınan malzeme, bileşen ve hizmetlerin toplam maliyeti arasındaki farktır. Ticari bir işletme temel bir ürünü aldığında ve üretim sürecine ekstralar ekleyerek veya ekstra ürünler, teklifler ve / veya hizmetleri takarak değerini (ve fiyatını) artırdığında ne olacağını açıklar. Müşteriler ek çıktı için fazladan ödeme yapmak istediklerinde katma değer etkinliği olarak sınıflandırılır.

 

Katma Değerli Hizmetin Önemi Nelerdir?

Tüm sektörlerde olduğu gibi lojistik sektöründe de katma değerli hizmet sunmak oldukça önemlidir. Bu şekilde hem karlılık arttırılır hem de müşteriye verilen hizmet çeşidi artar ve çift taraflı memnuniyet sağlanır. Buna ek olarak işletmenin bulunduğu ülkenin cari farkının olumlu yönde kapanmasına fayda sağlar.

 

Nasıl Örneklendirebiliriz?

Lojistik alanında katma değerli hizmete örnek verecek olursak, yükleme deposuna dökme olarak gelen yüklerin lojistik firması tarafından elleçlenerek paletli hale getirilmesi verilebilir. ​

Müşteriye Verilen Fiyat - İşçilik ve Palet Maliyeti = Kar.​

  • Burada ki kar kalemi katma değerli hizmetten elde edilen gelirdir.​