blog image

Endüstri 4.0 Akımının Lojistik Sektörüne Entegrasyonu

2011 yılında Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarında “Endüstri 4.0” ilk defa dile getirilmiş ve yeni bir global akım başlatılmıştır. Bu dönüşüm, üç ayaklı bir organizasyonu ifade eder. Organizasyonun ayakları ise; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerdir. Makineler birbirleri ile iletişimi kablosuz olarak sensörler vasıtasıyla sağlayacaktır. Tüm bunlar olurken sistem daha az maliyetle çalışacak, daha çabuk üretim yapacak ve çok az fire veren bir işleyişe sahip olacaktır. Oldukça cazip bir akım olması sebebi ile birçok sektörü etkisi altına almayı başarmıştır. ​

 

Endüstri 4.0’ın Lojistik Sektörüne Etkileri Nelerdir?

Endüstri 4.0’ın etkisi altında kalan sektörlerin başında gelen lojistik sektöründen talep edilen hizmet türleri de endüstriyel süreçlerin dijitalleşmesiyle çeşitlenmektedir. Lojistik sektöründeki tüm Endüstri 4.0 uygulamaları temelde Lojistik 4.0 alanına girmektedir. Lojistik sektörünün, neredeyse diğer tüm üretim ve hizmet sektörü ile yakın ilişki içerisinde olması, endüstride olası değişimlere adapte olması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Lojistik süreçlerin tamamen fiziksel olarak ele alınması, lojistik hizmet sağlayıcılarının rekabetçi olabilmeleri için yeterli değildir. Geleceğin lojistik adımları dijitalleşme, akıllı çözümler ve otomasyona dayalı atılacaktır. Lojistik hizmet sağlayıcıları için başarının anahtarı geçmişte verimlilik, standardizasyon ve düşük maliyetti. Dijitalleşme ile beraber bunlara çeviklik, müşteri odaklılık, esneklik ve sürekli inovasyon gibi zorunluluklar eklenmiştir. Lojistik 4.0 sürücüsüz taşımacılık, akıllı limanlar, akıllı kamyonlar gibi ulaşımla ilgili teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bu teknolojiler GPS, barkodlar ve kare kodlar, RFID, sensörler, internet, çeşitli yazılımlar ve bulut mimarisi geliyor.​

Bu veriler doğrultusunda önümüzdeki birkaç yıl içinde lojistik sektörünün Endüstri 4.0 ile entegre olması kaçınılmaz olarak görülmektedir. ​